Visit us

Dewch i ymweld

Opening times, ticket prices and more – find out all you need to visit us.

Due to ongoing development works, we will remain closed throughout the 2021 season and will reopen in April 2022. We look forward to welcoming you then.

A class hears about Mary Jones from Centre Manager Nerys Siddall.
A plate of cakes

Car Park

Up to 2 hours: £1.00
Over 2 hours: £3.00
Coaches: £3.00

Fees are refunded with any purchase

Download the leaflet

Know someone that you think would love to visit Mary Jones World? Download our printable leaflet and send them a copy!

Download

Access Statement

If you have accessibility questions about Mary Jones World, download our access statement.

Download

Amseroedd agor, pris mynediad a mwy – pob gwybodaeth fyddwch angen i ymweld â ni.

Oherwydd gwaith datblygu byddwn yn parhau ar gau trwy gydol tymor 2021 a byddwn yn ailagor yn 2022. Edrychwn ymlaen at eich croesawu pryd hynny.

 

A class hears about Mary Jones from Centre Manager Nerys Siddall.
A plate of cakes

Maes Parcio

Hyd at 2 awr: £1.00
Dros 2 awr: £3.00
Bysiau: £3.00

Ad-delir ffioedd gydag unrhyw bryniant.

Lawrlwytho y daflen

Adnabod rhywun a gredwch fyddai wrth eu bodd yn ymweld â Byd Mary Jones? Lawrlwythwch ein taflen ac anfonwch gopi atynt.

Lawrlwytho

Datganiad hygyrchedd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hygyrchedd, lawrlwythwch ein datganiad hygyrchedd.

Lawrlwytho


Share this

Rhannwch hwn