Visit us

Dewch i ymweld

Opening times, ticket prices and more – find out all you need to visit us.

Due to the impact of COVID-19 and the ongoing uncertainty and regional lockdowns we have taken the decision to remain closed until July 2021.

We are very sorry to have had to make this decision, which is based on prioritising the safety of our visitors, staff and the local community. Find out more.

A class hears about Mary Jones from Centre Manager Nerys Siddall.
A plate of cakes

Car Park

Up to 2 hours: £1.00
Over 2 hours: £3.00
Coaches: £3.00

Fees are refunded with any purchase

Download the leaflet

Know someone that you think would love to visit Mary Jones World? Download our printable leaflet and send them a copy!

Download

Access Statement

If you have accessibility questions about Mary Jones World, download our access statement.

Download

Amseroedd agor, pris mynediad a mwy – pob gwybodaeth fyddwch angen i ymweld â ni.

O ganlyniad i’r ansicrwydd presennol a chyfyngiadau oherwydd COVID-19, rydym wedi penderfynu y byddwn yn aros ar gau tan fis Gorffennaf 2021.

Mae’n ddrwg gennym orfod gwneud y penderfyniad hwn sydd ar sail blaenoriaethu diogelwch ein hymwelwyr, staff a’r gymuned leol. Bydd dyddiad newydd ar gyfer agor yn cael ei bennu ar sail monitro'r sefyllfa a dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru. Darganfyddwch mwy.

 

A class hears about Mary Jones from Centre Manager Nerys Siddall.
A plate of cakes

Maes Parcio

Hyd at 2 awr: £1.00
Dros 2 awr: £3.00
Bysiau: £3.00

Ad-delir ffioedd gydag unrhyw bryniant.

Lawrlwytho y daflen

Adnabod rhywun a gredwch fyddai wrth eu bodd yn ymweld â Byd Mary Jones? Lawrlwythwch ein taflen ac anfonwch gopi atynt.

Lawrlwytho

Datganiad hygyrchedd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hygyrchedd, lawrlwythwch ein datganiad hygyrchedd.

Lawrlwytho


Share this

Rhannwch hwn