Workshops

Gweithdai

Date added: 04/02/20

Mary Jones World is hosting three workshops during February in three different locations; Dolgellau, Bala and Abergynolwyn. Anyone is welcome to join the workshop and will be a great opportunity to share ideas and knowledge.

All the information you need can be found on the poster below.

Download poster

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 04/02/20

Mae Byd Mary Jones yn cynnal tri gweithdy yn ystod mis Chwefror mewn tri lleoliad gwahanol;. Dolgellau, Y Bala ac Abergynolwyn. Mae croeso i unrhyw un ymuno â ni yn y gweithdai a bydd yn gyfle gwych i rannu syniadau a gwybodaeth.

Mae’r holl fanylion i’w gweld ar y poster isod.

Lawrlwytho poster

Share this

Rhannwch hwn