Working with the RNIB

Gweithio gyda’r RNIB

Date added: 04/12/17

Here at Mary Jones World this year we have been working hard with the RNIB to ensure that the centre is accessible for those with sight loss.

Anne Thornby from Mind’s Eye came to Mary Jones World in May to train our staff to deliver audio descriptive tours of the centre. Large print and Braille booklets have been created in both Welsh and English ready for the 2018 season. We wanted everyone to be able to hear the story of Mary Jones and know the impact that Bible Society is still having from Wales to the world.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 04/12/17

Yma ym Myd Mary Jones buom yn gweithio’n galed gyda’r RNIB i sicrhau fod y ganolfan yn hygyrch i’r rhai a gollodd eu golwg.

Daeth Anne Thornby o Mind’s Eye i Fyd Mary Jones i hyfforddi’n staff i gyflwyno teithiau disgrifiadol o’r ganolfan. Crëwyd llyfrynnau print bras a Braille yn y Gymraeg a’r Saesneg yn barod ar gyfer tymor 2018. Roeddem am i bawb gael clywed stori Mary Jones a gwybod am yr effaith mae Cymdeithas y Beibl yn parhau i’w gael o Gymru i’r byd.

Share this

Rhannwch hwn