William Salesbury Exhibition

Arddangosfa William Salesbury

Date added: 04/12/17

To celebrate the 450th anniversary of William Salesbury’s translation of the New Testament into Welsh, Mary Jones World held a special exhibition throughout October focusing on past, present and future translation of the Bible.

Over 400 people came and enjoyed the new content. We were thrilled to have a copy the original William Salesbury New Testament on display for the whole of the exhibition from its home in the Bible Society archives in Cambridge University. Thank you very much to Dr Onesimus Ngundu who brought the New Testament to us, and thank you to the local Bible Society Action Group, who hosted Onesimus for dinner when he returned to collect it.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 04/12/17

I ddathlu 450 mlwyddiant cyfieithiad William Salesbury o’r Testament Newydd  i’r Gymraeg, cynhaliodd Byd Mary Jones arddangosfa arbennig drwy fis Hydref gan ganolbwyntio ar orffennol, presennol a dyfodol cyfieithu’r Beibl.

Daeth dros 400 o bobl i fwynhau’r cynnwys newydd. Roeddem wedi’n gwefreiddio i gael copi gwreiddiol o Destament Newydd William Salesbury i’w ddangos gydol yr arddangosfa a hynny o’i gartref yn archifau Cymdeithas y Beibl ym Mhrifysgol Caergrawnt. Diolch yn fawr iawn i Dr Onesimus Ngundu a ddaeth â’r Testament Newydd  i ni, a diolch i Grŵp Gweithredol Cymdeithas y Beibl yn lleol a drefnodd ginio i Onesimus pan ddychwelodd i’w gasglu.

Share this

Rhannwch hwn