The Original Mary Jones Bible Returning to Bala

Date added: 19/02/16

On March 18-20, 2016, the original Mary Jones Bible will be returning to Bala for three days only!

This has all been arranged by the Bala and Penllyn Bible Society Local Action Group and their aim is to offer a unique opportunity for everyone to see the original Mary Jones Bible. The Bible left Bala in Mary’s hands over two hundred and fifteen years ago.

The Bible is kept in Bible Society’s archives at Cambridge University. The keeper of the Bible, Dr Onesimus Ngundu, will bring the Bible to Bala. People from all over the world visit Cambridge to see Bibles in their own language and Dr Ngundu draws attention to Mary Jones’s Bible by emphasising that they wouldn’t have the Bible in their native language without this unique Bible.

During his visit, Dr Ngundu will take the Bible to the local primary schools in Bala, he will visit the area where Mary Jones was raised and there will also be a special service held at Tegid Chapel to welcome the Bible back to Bala.

If you wish to see the Bible it will be on display at Mary Jones World on Saturday, March 19 from 10am – 4pm and there’s a warm welcome to all who wish to attend the service at Tegid Chapel, Bala where the address will be given by Dr Ngundu and there will be an opportunity to see the original Bible.

For more information, contact the secretary of the local action group, Mary Thomas on 01678 540266 or email rema.thomas@btinternet.com

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 19/02/16

Ar Fawrth 18 – 20, 2016, bydd Beibl gwreiddiol Mary Jones yn dod yn ôl i’r Bala am dri diwrnod yn unig!

Mae hyn i gyd wedi ei drefnu gan Gangen Leol Cymdeithas y Beibl Y Bala a Phenllyn a’i bwriad yw rhoi cyfle unigryw i bawb ddod i weld Beibl gwreiddiol Mary Jones. Bu i’r Beibl adael Y Bala yn llaw Mary Jones dros ddau gant a phymtheg o flynyddoedd yn ôl.

Cedwir y Beibl yn Archif Cymdeithas y Beibl yng Nghaergrawnt. Bydd gwarchodwr y Beibl, Dr Onesimus Ngundu, yn dod â’r Beibl i’r Bala. Daw pobl o bob rhan o’r byd i Gaergrawnt i weld Beiblau yn ei hiaith ei hunain ac mae’r Dr Ngundu yn tynnu sylw pawb sy’n dod yno at Feibl Mary Jones, gan bwysleisio na fyddai ganddynt Feibl yn ei hiaith heb y Beibl unigryw yma. 

Yn ystod ei ymweliad, bydd Dr Ngundu yn mynd a’r Beibl o amgylch ysgolion ardal Y Bala, yn cael ymweld â’r ardal lle magwyd Mary Jones a bydd oedfa arbennig i groesawu’r Beibl yn ôl i’r Bala yng Nghapel Tegid.

Os ydych yn dymuno dod i weld y Beibl, bydd yn cael ei arddangos yn Byd Mary Jones ar ddydd Sadwrn, Mawrth 19 o 10am - 4pm ac mae croeso i unrhyw un ddod i’r oedfa arbennig yng Nghapel Tegid ar nos Sadwrn Mawrth 19 am 7pm lle bydd Dr Ngundu yn annerch a bydd cyfle i weld y Beibl gwreiddiol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag ysgrifennydd y gangen leol, Mary Thomas ar 01678 540266 neu e-bostiwch rema.thomas@btinternet.com

Share this

Rhannwch hwn