See the latest on Mary Jones World in Bala

Date added: 19/02/15

Work to transform a deconsecrated church at Llanycil near Bala in North Wales into a Bible Society visitor centre is rapidly moving ahead.

Builders moved onto the site in February. Three months on, the building is now covered in scaffolding and inside the work is well underway on the exhibition which will be at the heart of the project.

Visitors will hear the story of Mary Jones, a 15-year-old girl who walked 25 miles from her home across the Welsh mountains to Bala, to get a Bible from Revd Thomas Charles. She had saved for six years to afford a Bible and the Methodist minster was so moved by her determination that he went on to help establish Bible Society.

See the latest on the progress of the work on the church and in the adjacent field where there will be more buildings and a car park. 

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 19/02/15

Mae’r gwaith o weddnewid eglwys a ddatgysegrwyd yn Llanycil ger y Bala yng Ngogledd Cymru yn ganolfan ymwelwyr Cymdeithas y Beibl yn symud ymlaen yn gyflym.

Symudodd yr adeiladwyr i’r safle ym mis Chwefror. Dri mis yn ddiweddarach gorchuddiwyd yr adeilad gan sgaffaldiau a thu mewn mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar arddangosfa fydd yng nghanol y prosiect.

Bydd ymwelwyr yn clywed stori Mary Jones, merch 15 oed a gerddodd 25 milltir o’i chartref ar draws mynyddoedd Cymru i’r Bala i gael Beibl gan y Parchedig Thomas Charles. Bu’n cynilo am chwe mlynedd i fforddio prynu Beibl ac roedd y gweinidog Methodist wedi ei effeithio cymaint  gan ei phenderfyniad nes iddo fynd rhagddo i helpu sefydlu Cymdeithas y Beibl.

Gweld yr wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd yn y gwaith ar yr eglwys ac yn y cae gyferbyn ble y bydd  mwy o adeiladau a maes parcio. 

Share this

Rhannwch hwn