Schools Promotional Video

Fideo Hyrwyddol Ysgolion

Date added: 04/12/17

We are delighted to share our schools promotional video with you, which demonstrates a typical school visit to the centre.

This is available on our website, on our social media accounts and Bible Society’s YouTube channel . We really hope you will enjoy watching, as we had a lot of fun making it for you to see. Thank you to Ysgol OM Edwards in Llanuwchllyn and Ysgol Edern in Pwllheli for helping us make the video. For more information and to plan a school visit to Mary Jones World, please contact the centre.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 04/12/17

Rydym yn falch o rannu hefo chi fideo hyrwyddol ysgolion, sy’n dangos ymweliad nodweddiadol ysgol â’r ganolfan.

Mae hon ar gael ar ein gwefan www.bydmaryjones.org.uk , ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ar sianel YouTube Cymdeithas y Beibl. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau gwylio gan i ni gael llawer o hwyl yn ei gwneud. Diolch i chi Ysgol O. M. Edwards yn Llanuwchllyn ac i Ysgol Edern ym Mhwllheli am ein helpu i wneud y fideo. Am fwy o wybodaeth ac i gynllunio i ymweld â Byd Mary Jones, cysylltwch â’r ganolfan, os gwelwch yn dda.

Share this

Rhannwch hwn