Schools Postcard Competition

Cystadleuaeth Cerdyn Post i Ysgolion

Date added: 08/06/16

Great new art competition for schools!

If you know a child who’d love to have their artwork produced and sold, then please tell them about this great competition. The competition is to create a new postcard for Mary Jones World. The artwork should be inspired by anything related to Mary Jones – either her story or her walk to Thomas Charles. The postcard design can also relate to Bible Society, the Bible or any impact that Mary’s story has had on the world.

The competition is open to all schools and entry is free. The competition is open for Years 1-6. 6 winning entries will be chosen, one from each age group.

The winning postcards will be on sale throughout our 2017 summer season. Winners of the competition will be offered free entry to the centre for them and their class for a school visit.

Please click here for all the terms and conditions.

To register your interest please contact the Mary Jones World team by emailing centre.manger@bydmaryjonesworld.org.uk or by phoning 01678 521877. The staff will then send you an information pack with all the details that you need to know. The information pack will also include a registration form that you'll need to complete and send with the submitted entries. All entries should be sent to Mary Jones World, Llanycil, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YF.

The closing date is October 31, 2016.

Good luck!

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 08/06/16

Cystadleuaeth arlunio newydd gwych i ysgolion!

Os gwyddoch am blentyn fyddai’n hoffi gweld eu gwaith celf yn cael ei gynhyrchu a’i werthu, dywedwch wrthynt am y gystadleuaeth wych hon. Y gystadleuaeth yw creu cerdyn post newydd i Byd Mary Jones. Dylai'r gwaith celf fod wedi cael ei ysbrydoli gan unrhywbeth yn gysylltiedig â Mary Jones. Naill ai ei stori, neu ei thaith at Thomas Charles. Gall cynllun y cerdyn post gyfleu gwybodaeth am Gymdeithas y Beibl, y Beibl neu unrhyw ddylanwad a gafodd stori Mary ar y byd.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob ysgol ac nid oes tâl i gystadlu. Mae’r gystadleuaeth yn agored o flwyddyn 1-6. Dewisir 6 enillydd, un o bob grŵp oedran. Bydd y 6 cerdyn post buddugol ar werth yn ystod tymor haf 2017. Caiff yr enillwyr a’u dosbarth ymweliad â’r ganolfan am ddim.

Cliciwch yma ar gyfer y telerau ac amodau os gwelwch yn dda.

I gofrestru eich diddordeb cysylltwch â Byd Mary Jones drwy e-bostio rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk neu drwy ffonio 01678 521877. Byddwch y derbyn pecyn gwybodaeth gyda’r holl fanylion angenrheidiol. Bydd y pecyn gwybodaeth yn cynnwys ffurflen gofrestru y byddwch angen ei llenwi a’i hanfon gyda’ch cynigion. Dylid anfon pob ymgais i Byd Mary Jones, Llanycil, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YF.

Y dyddiad cau yw Hydref 31, 2016.

Pob lwc!

Share this

Rhannwch hwn