Roger Jones visits Mary Jones World

Date added: 06/11/15

On 23 October 2015 Mary Jones World welcomed Roger Jones, writer and director of the Mary Jones musical Greater Than Gold, and a selection of the cast to look around the centre. While there, they sang a few songs from the musical.

During 2025 September Roger Jones hosted a music week at Beechwood House in Conwy culminating in a performance of the musical. This follows the joint relaunch of the CD and score including the rebrand and brand new artwork in conjunction with Bible Society earlier this year.

The staff, the cast and other visitors to the centre thoroughly enjoyed Roger’s visit and it was fantastic to hear a little sample of the musical. The Greater Than Gold music score and accompanying CD are available to purchase at Mary Jones World.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 06/11/15

Ar Hydref 23, 2015 croesawyd Roger Jones, cyfansoddwr a chyfarwyddwr y sioe gerdd Greater than Gold, ynghyd â rhai o gast y sioe i’r ganolfan. Mi ganodd y cast rhai o ganeuon y sioe yn ystod eu hymweliad â'r ganolfan.

Rhwng 25-26 o Fedi bu i Roger Jones gynnal wythnos gerddoriaeth yn Beechwood House yng Nghonwy, a phenllanw’r wythnos oedd perfformiad arbennig o’r sioe. Mae hyn yn dilyn ailgyhoeddi’r CD a’r sgôr gyda gwaith dylunio newydd ar y cloriau, hyn i gyd mewn cydweithrediad â Chymdeithas y Beibl.

Bu i’r staff, y cast a’r ymwelwyr fwynhau cwmni Roger yn ystod ei ymweliad a phrofiad arbennig oedd cael rhagflas o’r sioe gerdd. Mae modd prynu copïau o’r CD a’r sgôr llawn o ganolfan Byd Mary Jones.

Share this

Rhannwch hwn