Official opening for Mary Jones World visitor centre

Date added: 19/02/15

Mary Jones World, a new visitor and education centre, created by Bible Society on the edge of Lake Bala in North Wales, will be officially opened on Sunday 5 October.

The centre will give people the opportunity to discover the story of Mary Jones and Thomas Charles and learn about the impact of the Bible, not only in Wales, but the rest of the world.

In 1800, 15 year-old Mary Jones walked 26 miles from Llanfihangel-y-Pennant to Bala to purchase a Bible from Revd Thomas Charles. Mary had saved for six years and Revd Charles was so moved by her determination to own a Bible that he helped establish Bible Society four years later. He is one of a number of notable figures buried in the churchyard at Llanycil near Bala.

Bible Society Group Chief Executive, James Catford, says, ‘200 years after Mary Jones walked to Bala to buy her Bible, we’re still enabling people in the UK and abroad to access the Bible. And that story will be told at Mary Jones World.’

Workmen have been on the site at the church since February this year. The Grade 2 listed building has been transformed using traditional materials. It has under floor heating supplied from two 300-foot boreholes dug on the site. The site at Llanycil has been a place of Christian worship for more than 1,500 years and a team of archaeologists has monitored all the excavations.

Head of Bible Society Wales, Christine Daniel says, ‘Mary Jones World is a hugely exciting development for Bible Society, Wales and the world. The official opening on 5 October will be a significant day. The centre will demonstrate that the story of Mary Jones and Thomas Charles is not simply of historical note, but ongoing significance today.’

Hear more from Christine Daniel, Head of Bible Society Wales. 

The opening will be marked by a procession from Capel Tegid, in Bala town centre, to Mary Jones World at Llanycil. It will be followed by a private ceremony attended by 300 guests, including church and civic leaders and close descendants of Thomas Charles from the UK and around the world.

Mary Jones World will be open to all in October and then to schools visits and those who make group bookings from November to March. It will reopen to the public in April 2015.  

Development of Mary Jones World is almost complete.

Picture Credit: Bible Society/Evan Dobson

 


Created with flickr slideshow.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 19/02/15

Bydd Byd Mary Jones, canolfan ymwelwyr ac addysg newydd sydd wedi ei greu gan Gymdeithas y Beibl ar lan Llyn Tegid yng Ngogledd Cymru yn cael ei agor yn swyddogol ar ddydd Sul Hydref 5.

Bydd y ganolfan yn rhoi cyfle i bobl ganfod stori Mary Jones a Thomas Charles a dysgu am yr effaith mae’r Beibl wedi ei gael nid yn unig yng Nghymru, ond ar weddill y byd.

Yn 1800, cerddodd Mary Jones, yn 15 oed, 26 milltir o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala i brynu Beibl gan y Parch Thomas Charles. Roedd Mary wedi cynilo am chwe blynedd ac roedd Thomas Charles wedi ei effeithio gymaint gan ei phenderfyniad i gael Beibl ei hun nes iddo gynorthwyo i sefydlu Cymdeithas y Beibl bedair blynedd yn ddiweddarach. Mae ef yn un o’r bobl adnabyddus sydd wedi ei gladdu yn y fynwent Llanycil ger y Bala.

Meddai James Catford, Prif Weithredwr y Grwp, Cymdeithas y Beibl, ‘200 mlynedd ar ôl i Mary Jones gerdded i’r Bala i brynu Beibl, rydym yn dal i sicrhau bod y Beibl yn hygyrch i bobl DU a thramor. Bydd y stori hon yn cael ei adrodd ym Myd Mary Jones.’

Mae gweithwyr wedi bod ar y safle ers mis Chwefror eleni. Mae’r adeilad rhestredig gradd 2 wedi cael ei drawsnewid gan ddefnyddio deunyddiau traddodiadol. Mae’r safle yn Llanycil wedi bod yn le o addoli Cristnogol am fwy na 1,500 mlynedd ac mae tîm o archeolegwyr wedi bod yn monitro’r holl gloddio.

Meddai Christine Daniel, Pennaeth Cymdeithas y Beibl Cymru, ‘Mae Byd Mary Jones yn ddatblygiad cyffroes i Gymdeithas y Beibl, Cymru a’r byd. Bydd yr agoriad swyddogol ar Hydref 5 yn ddiwrnod arwyddocaol. Bydd y ganolfan yn adrodd y stori Mary Jones a Thomas Charles nid yn hanesyddol, ond arwyddocâd y stori heddiw’.

Gwrandewch mwy gan Christine Daniel, Pennaeth Cymdeithas y Beibl Cymru.

Bydd yr agoriad yn dechrau gyda gorymdaith o Gapel Tegid, yng nghanol dref Y Bala, i Fyd Mary Jones yn Llanycil. I ddilyn, bydd seremoni gyda 300 o westeion, yn cynnwys arweinwyr eglwysi a disgynyddion Thomas Charles o’r DU ac o amgylch y byd.

Bydd Byd Mary Jones yn agor ym mis Hydref ac yn agored i ymweliadau gan ysgolion a grwpiau yn unig yn ystod mis Tachwedd a mis Mawrth. Bydd yn ailagor i’r cyhoedd ar Ebrill 2015.

Mae datblygiad ym Myd Mary Jones bron wedi ei gwblhau.

Picture Credit: Bible Society/Evan Dobson

 


Created with flickr slideshow.

Share this

Rhannwch hwn