Mary Jones World on television!

Date added: 09/12/15

Mary Jones World recently appeared on the Welsh children’s TV series, Y Diwrnod Mawr (The Big Day).

The weekly program follows a child on an important occasion in their lives. The latest episode follows Cati from Llanuwchllyn as she visits two museums. Before she went on a journey to visit the World Museum in Liverpool, Cati payed a visit to Mary Jones World.

 

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 09/12/15

Ymddangosodd Byd Mary Jones fel rhan o gyfres deledu i blant, Y Diwrnod Mawr ar S4C yn ddiweddar.

Mae’r rhaglen wythnosol yn dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd. Yn y bennod ddiweddaraf roedd y rhaglen yn dilyn Cati o Lanuwchllyn wrth iddi ymweld â dwy amgueddfa. Cyn iddi fynd ar daith i Lerpwl i weld Amgueddfa'r Byd, daeth Cati i ymweld â Byd Mary Jones.

Share this

Rhannwch hwn