Mary Jones World Family Day

Date added: 09/04/15

On Saturday April 4 Mary Jones World welcomed over 100 visitors to their Family Day. Throughout the day visitors were able to enjoy live storytelling and drama by the Open the Book teams and live music led by Andy Hughes from Urban Saints and his band. Also children participated in an Easter Egg Hunt and those who completed their clue card successfully received a chocolate egg and were also entered to a prize draw to win a Kindle. Congratulations to one Mr Adrian Greene from Connah’s Quay’s children for winning the Kindle!

Mary Jones World staff would like to thank everyone to attended Saturday’s event and all the volunteers as well as those who contributed to the day’s success in any way. We hope all those who attended had a great day and for those who haven’t yet had the opportunity to visit the centre we are now open daily from 10 – 4. 

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 09/04/15

Pleser oedd cael croesawu ymhell dros gant o blant ac oedolion i Fyd Mary Jones dros y penwythnos ar gyfer y diwrnod i’r teulu. Yn ystod y diwrnod roedd cyfle i’r plant a’u teuluoedd edrych o amgylch y ganolfan, gwylio cyflwyniadau Agor y Llyfr ac ymuno mewn caneuon Cristnogol modern dan arweiniad Andy Hughes o Saint y Gymuned a’r band. Yn ychwanegol i hyn, roedd helfa wyau Pasg i’r plant ac i bawb a oedd yn cymryd rhan yn yr helfa roedd wŷ siocled ar y diwedd a’r cyfle i ennill Kindle. Enillydd y wobr oedd un o blant Adrian Greene o Gei Connah - llongyfarchiadau mawr!

Diolch i bawb a ddaeth ddydd Sadwrn, i’r holl wirfoddolwyr ynghyd â rhai a gyfrannodd tuag at lwyddiant y diwrnod mewn unrhyw fodd. Gobeithio y bu i bawb a ddaeth gael diwrnod llawn hwyl ac os nad ydych wedi cael cyfle i ymweld â’r ganolfan, rydym bellach ar agor yn ddyddiol rhwng 10 a 4. 

Share this

Rhannwch hwn