Date added: 13/03/15

Half price entry throughout the day

Mary Jones World reopens for 2015 daily from 1 April. To celebrate, we’re holding a Family Day on Saturday 4 April 2015 from 10 am until 5 pm. Throughout the day, you’ll be able to enjoy live storytelling, drama, music and an Easter Egg Hunt, all taking place within our historical grounds situated on the edge of Lake Bala. Our state of the art visitor centre tells the story of Mary Jones and Thomas Charles and the impact of the world’s best-selling book - on Wales and the world.

Activities taking place throughout the day:

 • Easter Egg Hunt where every child receives an Easter Egg as well as being entered into a draw for the chance to win a Kindle*
 • Live music, performed by Andy Hughes and Greg Leavers, featuring fun and lively songs using guitars and keyboards with actions to go along with the words. All will be invited to join in!
 • Live drama and storytelling from Open the Book in English and Welsh
 • Children’s playground for the kids to burn off some energy
 • Tea, coffee, juice and cake will be available from our new Ysgoldy Thomas Charles room (a small charge for refreshments applies)
 • Bring a picnic and enjoy the views of Lake Bala and the surrounding countryside.

This is all included within standard entry, which is half price on Saturday 4 April 2015!

Bring the whole family for a great day out

For more information, email centre.manager@bydmaryjonesworld.org.uk or call 0800 1784 909.

Opens from 10 am, last entry at 4 pm. *Terms and conditions apply.  

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 13/03/15

Tâl mynediad yn hanner pris drwy gydol y dydd

Mae Byd Mary Jones yn ailagor ar gyfer 2015 a bydd ar agor yn ddyddiol o Ebrill 1. I ddathlu, rydym yn cynnal Diwrnod i’r Teulu ar ddydd Sadwrn Ebrill 4 2015 o 10 yb tan 5 yh. Drwy gydol y dydd byddwch yn gallu mwynhau dramâu, storïau a cherddoriaeth byw a Helfa Wyau Pasg. Bydd hyn i gyd yn digwydd ar ein safle hanesyddol ar lan Llyn Tegid. Mae’r ganolfan ymwelwyr sydd o’r radd flaenaf yn adrodd stori Mary Jones a Thomas Charles a’r effaith mae’r  llyfr sydd wedi gwerthu orau drwy’r byd yn cael ar Gymru a’r byd.

Gweithgareddau yn digwydd drwy gydol y dydd:

 • Helfa Wyau Pasg lle mae pob plentyn yn derbyn wŷ Pasg yn ogystal â chael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill Kindle*
 • Cerddoriaeth byw yn cael ei berfformio gan Andy Hughes a Greg Leavers, yn cynnwys caneuon bywiog a hwyl gan ddefnyddio gitars ac allweddellau a symudiadau i gydfynd â’r geiriau. Bydd pawb yn cael cynnig i ymuno!
 • Drama a storïau byw gan Agor y Llyfr yn Gymraeg a Saesneg
 • Maes chwarae i blant
 • Bydd te, coffi, sudd a chacen  ar gael o Ysgoldy Thomas Charles (bydd taliad bychain ar gyfer y lluniaeth ysgafn)
 • Dewch a phicnic a mwynhewch y golygfeydd o Lyn Tegid a’r ardal gyfagos.

Mae hyn i gyd yn cael ei gynnwys yn y pris. Mae’r tâl mynediad yn hanner pris ar ddydd Sadwrn Ebrill 4 2015!

Dewch a’r teulu am ddiwrnod gwych

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk neu ffoniwch 0800 1784 909.

Ar agor o 10 yb, mynediad olaf am 4 yh. *Termau ac amodau yn gymwys.  

Share this