Mary Jones World COVID-19 Update

Diweddariad Byd Mary Jones

Date added: 23/03/20

Due to the outbreak and impact of COVID-19, we have taken the decision to delay the reopening of Mary Jones World for the 2020 season.

We are very sorry to have had to make this decision, which is based on prioritising the safety of our visitors, staff and the local community. A new date for opening will be set based on advice from Public Health Wales.

Please keep an eye on our website and social media accounts for further updates. If you have any queries, please email centre.manager@bydmaryjonesworld.org.uk.

We would like to take this opportunity to thank our friends, colleagues and supporters, and look forward to seeing you again soon.

Team Mary Jones World

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 23/03/20

O ganlyniad i’r amgylchiadau presennol ac effaith COVID-19, rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio ailagor Byd Mary Jones ar gyfer tymor 2020.

Mae’n ddrwg gennym orfod gwneud y penderfyniad hwn sydd ar sail blaenoriaethu diogelwch ein hymwelwyr, staff a’r gymuned leol. Bydd dyddiad newydd ar gyfer agor yn cael ei bennu ar sail monitro'r sefyllfa a dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cadwch lygad ar ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar gyfer unrhyw ddiweddariad pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiad, e-bostiwch rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk.

Carem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i’n cyfeillion, cyd-weithiwyr a’n cefnogwyr ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Tîm Byd Mary Jones

Share this

Rhannwch hwn