Mary Jones World at the National Eisteddfod 2017

Byd Mary Jones yn Eisteddfod Genedlaethol 2017

Date added: 11/10/17

Mary Jones World had a fantastic week at the National Eisteddfod recently. For the first time, the centre had its own stall on the maes, introducing people to the centre and Mary's story as well as Bible Society's work in Wales and around the world.

We had children's activities on the stall from a colouring table and dressing up box to a buzz wire game following Mary Jones' journey from Llanfihangel y Pennant to Bala. The buzz wire game proved quite a challenge with not one person managing to complete it successfully!

As well as information panels, the Mary Jones Challenge, a quiz especially for the Eisteddfod took centre stage on the stall. Hundreds of people took park in the challenge to be in with a chance of winning a Kindle Fire and a family ticket to Mary Jones World. The lucky winner was Mrs Iola Jones from Ruthin:

"I was very happy to learn that I wont he Kindle and I plan on downloading the Bible on to it. We're so lucky today to have such easy access to the Bible considering Mary Jones walked 26 miles to buy one.”

We were very lucky to have some wonderful volunteers supporting us throughout the week. We'd like to say thank you to all them all for giving their time and making our stall at the Eisteddfod a success.

We'd also like to thank everyone who came to see us throughout the week. We hope you enjoyed your visit and that we'll see you soon at Mary Jones World using your special two for one vouchers!

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 11/10/17

Cafodd Byd Mary Jones wythnos ei chofio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern yn ddiweddar. Am y tro cyntaf erioed, roedd gan y ganolfan ei phabell ei hun ar y maes er mwyn cyflwyno pobl i stori Mari Jones, y ganolfan ac i waith Cymdeithas y Beibl yng Nghymru a thu hwnt. 

 Yn y babell roedd gweithgareddau i blant megis bwrdd lliwio, bocs gwisgo i fyny a gêm gwifren ‘buzz’ yn dilyn taith Mari Jones o Lanfihangel y Pennant i’r Bala. Profodd y gêm buzz yn dipyn o sialens gyda dim un person yn llwyddo i gwblhau’r daith ar y wifren yn llwyddiannus! 

Roedd paneli gwybodaeth ar y stondin yn ogystal â Her Mary Jones, cwis arbennig ar gyfer yr Eisteddfod. Cymerodd cannoedd o bobl ran yn yr Her er mwyn cael cyfle i ennill Kindle Fire a thocyn teulu i Byd Mary Jones. Yr enillydd lwcus oedd Mrs Iola Jones o Ruthun: 

"Dwi mor hapus fy 'mod i wedi ennill y Kindle a dwi am lawr lwytho'r Beibl arno. Rydym ni mor lwcus heddiw i gael y Beibl mor hawdd i feddwl bod Mary Jones wedi cerdded 26 milltir i nôl un. 'Beibl i bawb o bobl y byd.'"

Roedd y ganolfan yn ffodus iawn o gael llu o wirfoddolwyr i gynorthwyo staff Byd Mary Jones drwy'r wythnos. Hoffem ddiolch iddynt i gyd am roi eu hamser i sicrhau llwyddiant yr wythnos.

Diolch i bawb wnaeth â’r babell yn ystod yr wythnos. Gobeithio eich bod wedi mwynhau a chofiwch ddod draw i Byd Mary Jones i'n gweld gan ddefnyddio eich taleb dau am bris un!

Share this

Rhannwch hwn