Mary Jones World at the Eisteddfod

Byd Mary Jones a’r Eisteddfod

Date added: 04/12/17

2017 marked the first year in which Mary Jones World had a stand at the National Eisteddfod.

Supported by volunteers and staff we headed to Anglesey to share the story of Mary Jones and the translation work of Bible Society both past and present. Over 300 people took part in the Mary Jones Challenge, showing how much they knew (or didn’t know) about Mary Jones, the Bible and the work of Bible Society and entering our competition to win a Kindle or a weekend away in Bala. Congratulations to Mrs I Jones from Ruthin who was our winner and chose the Kindle. We must thank our wonderful volunteers who supported us by staffing the stand and talking about Bible Society’s work from Wales to the world through the week-long festival.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 04/12/17

2017 oedd y flwyddyn gyntaf i Fyd Mary Jones gael stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Wedi’n cefnogi gan wirfoddolwyr a staff dyma anelu am Ynys Môn i rannu stori Mary Jones a gwaith cyfieithu Cymdeithas y Beibl ddoe a heddiw. Fe wnaeth dros 300 o bobl gymryd rhan yn Her Mary Jones, gan ddangos faint roedden nhw’n ei wybod (neu cyn lleied roedden nhw’n ei wybod) am Mary Jones, y Beibl a gwaith Cymdeithas y Beibl ac ymuno â’n cystadleuaeth i ennill Kindle neu benwythnos yn y Bala. Llongyfarchiadau i Mrs I. Jones o Ruthun ein henillydd a ddewisodd y Kindle. Rhaid i ni ddiolch i’n gwirfoddolwyr rhyfeddol a’n cefnogodd wrth staffio’r stondin a siarad am waith Cymdeithas y Beibl o Gymru i’r byd drwy’r ŵyl sy’n wythnos o hyd.

Share this

Rhannwch hwn