Mary Jones Prize 2019

Gwobr Mary Jones 2019

Date added: 25/11/19

This evening at a special dinner, Dr Onesimus Ngundu, Research Assistant and Assistant Librarian for Bible Society’s archives in Cambridge University Library, was awarded the Mary Jones Prize.
 
In 2015 Bible Society established the award to recognise those who have worked with distinction to keep the story of Mary Jones alive. Past winners have included Mary Thomas (the curator of the Mary Jones walk), Dr Leila Bose (the creator of an extensive network of Mary Jones Clubs in India) and Roger Jones (creator of Greater than Gold, the musical telling of the story of Mary Jones and her Bible).
 
The Bible Society archives provide vital information about Bible mission and the founding of Bible Society and its founders. Dr Ngundu’s dedication to keeping the Society’s founding story alive, his knowledge and commitment, together with his enthusiasm in sharing his knowledge with others, has been exemplary and has enriched the lives of many, including visiting scholars, PhD students and other researchers to individual and group visitors. 
 
The prize, comprising a plaque (Welsh slate) and a cheque, was awarded by Bible Society’s CEO, Paul Williams.
 

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 25/11/19

Mewn cinio arbennig heno, cyflwynwyd gwobr Mary Jones i Dr Onesimus Ngundu, Ymchwilydd Cynorthwyol a Llyfrgellydd Cynorthwyol ar gyfer archifau Cymdeithas y Beibl yn Llyfrgell Prifysgol Caergrawnt. 
 
Sefydlodd Cymdeithas y Beibl y wobr yn 2015 i gydnabod rhai sydd wedi gweithio yn galed i gadw stori Mary Jones yn fyw. Ymhlith rhai sydd wedi ennill y wobr yn y gorffennol mae Mary Thomas (curadur Taith Mary Jones), Dr Leila Bose (sydd wedi creu rhwydwaith helaeth o Glybiau Mary Jones yn India) a Roger Jones (cyfansoddwr Greater than Gold, sioe gerdd sy’n adrodd stori Mary Jones a’i Beibl). 
 
Mae archifau Cymdeithas y Beibl yn darparu gwybodaeth hanfodol am genhadaeth y Beibl a hanes ffurfio Cymdeithas y Beibl a’i sefydlwyr. Mae ymroddiad Dr Ngundu i gadw stori sefydlu’r Gymdeithas yn fyw, ei wybodaeth ac ymrwymiad, ynghyd a’i frwdfrydedd i rannu ei wybodaeth gydag eraill, wedi bod yn rhagorol ac wedi cyfoethogi bywydau llawer, yn cynnwys ysgolheigion sy’n ymweld, myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr eraill yn ogystal ag unigolion a grwpiau sy’n ymweld. 
 
Cafodd y wobr, yn cynnwys plac (llechen Gymreig) a siec, ei chyflwyno gan Brif Weithredwr Cymdeithas y Beibl, Paul Williams. 
 

Share this

Rhannwch hwn