Mary Jones Challenge

Date added: 06/11/15

On 11 July 2015 30 individuals took part in a sponsored sunrise to sunset walk. The walk, led by Bible Society and Fitfish staff, traced the footsteps that Mary Jones would have walked to Bala to obtain a Bible in her own language.

The walkers arrived at Barclays Bank in Bala, at 7pm before visiting Mary Jones World to learn more about the young girl who inspired the walk, and the organisation that their sponsorship is supporting.

They were raising money for Bibles for Alpha, a Bible Society project that raises money for guests on Alpha courses around the world who cannot afford their own Bible.

The total amount raised from the 2015 walk currently stands at £25,915.16!

Do you think you could retrace Mary Jones footsteps? The registration for the 2016 walk has already begun! You can find out more about the Mary Jones walk here, and of course, at Mary Jones World.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 06/11/15

Ar Orffennaf 11 2015 cymerodd 30 unigolyn ran mewn taith gerdded noddedig. Trefnwyd y daith gan staff Gymdeithas y Beibl a Fitfish gyda’r bwriad o gerdded llwybr Mary Jones pob cam i’r Bala fel y bu iddi hi ei wneud er mwyn prynu Beibl yn ei mamiaith.

Cyrhaeddodd y cerddwyr Banc Barclays, Y Bala am 7 o’r gloch cyn ymweld â Byd Mary Jones i ddysgu mwy am y ferch ifanc a ysbrydolodd y daith ac am Gymdeithas y Beibl. Roeddent yn codi arian tuag at gael Beiblau ar gyfer Alpha, sef prosiect gan Gymdeithas y Beibl sy’n codi arian ar gyfer y rhai hynny sydd ar gyrsiau Alpha ledled y byd sydd methu fforddio Beibl eu hunain.

Ar hyn o bryd cyfanswm yr arian sydd wedi i’w godi yw £25,915.16!

Ydych chi’n meddwl gallwch ddilyn ôl troed Mary Jones? Mae modd cofrestru ar gyfer taith 2016 yn barod! Gallwch ddod i wybod mwy am daith Mary Jones yma, ac wrth gwrs, ym Myd Mary Jones.

Share this

Rhannwch hwn