Launching Mary Jones Show

Date added: 25/01/16

A new show by the drama company In Character was launched at Mary Jones World on January 14. In Character presents the history of Wales to children in a fun and interesting way through dramatic performances. This year, Bible Society has sponsored a brand new show about Mary Jones.

The five local primary schools came to see the actress Ffion Glyn portraying Mary Jones. Many of the children had an opportunity to participate by acting parts of Mary’s mother, Thomas Charles, Mr and Mrs Evans and other different characters. We hope everyone enjoyed themselves and thank you to the schools that came to watch the show.

The show Mary Jones – My Footprint, written by Sian Melangell Dafydd will be visiting schools across Wales. If any schools are interested in hosting the show, visit In Character’s website mewncymeriad.cymru to book the show.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 25/01/16

Ar Ionawr 14 lansiwyd sioe newydd gan gwmni drama Mewn Cymeriad ym Myd Mary Jones. Mae Mewn Cymeriad yn cyflwyno hanes Cymru i blant drwy gyfrwng perfformiadau dramatig mewn ffordd hwyliog a difyr. Eleni mae Cymdeithas y Beibl wedi noddi sioe newydd sbon am Mary Jones.

Daeth pum ysgol leol Y Bala i weld yr actores Ffion Glyn yn portreadu Mary Jones. Cafodd nifer o’r plant gyfle i gymryd rhan drwy actio rhannau mam Mary, Thomas Charles, Mr a Mrs Evans a llu o gymeriadau eraill. Gobeithio i bawb fwynhau a diolch i'r ysgolion a ddaeth draw.

Bydd sioe Mary Jones – Yn ôl fy Nhroed sydd wedi’i hysgrifennu gan Sian Melangell Dafydd yn ymweld ag ysgolion ar hyd a lled Cymru. Os oes gan ysgolion diddordeb mewn cynnal y sioe mae modd archebu’r sioe drwy wefan Mewn Cymeriad mewncymeriad.cymru.

Share this

Rhannwch hwn