Join in the celebrations at our Family Fun Day

Date added: 01/03/16

Mary Jones World Family Fun Day – Saturday 26 March 2016

Mary Jones World re-opens for 2016 on Saturday 26 March. To celebrate we’re having a special Family Fun Day. With something for everyone, the whole family is invited.

Throughout the day, you’ll be able to enjoy an Easter egg hunt, live music, drama and storytelling.

Bring a picnic, let the children burn off their energy in our children’s playground and enjoy something tasty in our café.  Plus, as part of the celebrations, there’s a special entry price of £10 for a family ticket and even a chance to win a Kindle*.

And let’s not forget our state of the art visitor centre which tells the story of Mary Jones and Thomas Charles and the impact of the world’s bestselling book on Wales and the world.

For more information email centre.manager@bydmaryjonesworld.org.uk or call 0808 1784 909.

What our visitors say:

 • ‘Great day out’
 • ‘Suberb exhibition’
 • ‘A lovely place to visit’
 • ‘Café served yummy cakes’
 • ‘Fascinating experience’
 • ‘A fantastic place’

(Source: tripadvisor.co.uk)

* Click here for terms and conditions

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 01/03/16

Diwrnod o Hwyl i’r Teulu – Dydd Sadwrn Mawrth 26 2016

Bydd Byd Mary Jones yn agor ar gyfer 2016 ar ddydd Sadwrn Mawrth 26 2016. I ddathlu  rydym yn cynnal Diwrnod o Hwyl i’r Teulu. Bydd rhywbeth at ddant pob aelod o’r teulu.

Trwy gydol y dydd, cewch gyfle i fwynhau helfa wyau Pasg, cerddoriaeth byw, drama a chyfle i wrando ar storïau.

Dewch a phicnic, a gadewch i’r plant chwarae yn y maes chwarae a mwynhau rhywbeth blasus yn ein caffi.  Hefyd fel rhan o’r dathliadau bydd pris mynediad arbennig o £10 ar gyfer tocyn teulu a hyd yn oed cyfle i ennill Kindle*.

Ni fyddai’r un ymweliad yn llawn heb ymweld â’r ganolfan ymwelwyr o’r radd flaenaf sy’n adrodd hanes Mary Jones, Thomas Charles ac effaith y llyfr sy’n gwerthu orau yn y byd ar Gymru a’r byd.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk neu ffoniwch 0808 1784 909.

Gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni.

Rhai o sylwadau ein hymwelwyr:

 • Diwrnod gwych
 • Cacennau blasus yn y caffi
 • Arddangosfa arbennig
 • Profiad gwefreiddiol
 • Lle hyfryd i ymweld ag o
 • Eithaf teimladwy

(tripadvisor.co.uk)

*Cliciwch yma ar gyfer termau ac amodau

Share this

Rhannwch hwn