In Character

Date added: 06/11/15

Over the course of three days at the start of September nearly 200 local children were welcomed to Mary Jones World to see In Character’s performance. Many events were held across Wales as part of the Children’s Festival of Welsh History with a group of actors in various locations portraying different characters.

In Llancyil the actor Martin Thomas portrayed Bishop William Morgan and presented his history in an exciting, fun and lively way. Many of the children had an opportunity to participate by acting the parts of Edmwnd Prys, the Pope, the drovers and other different characters. We hope everyone enjoyed the show and thank you to the Sunday schools and schools that came to watch the show. Also Bible Society has commissioned a show for 2016 which will be portraying Mary Jones.

You can find out more about In Character here.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 06/11/15

Dechrau mis Medi dros gyfnod o dri diwrnod croesawyd bron i 200 o blant lleol i Fyd Mary Jones ar gyfer perfformiad Mewn Cymeriad. Roedd nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled Cymru fel rhan o Ŵyl Hanes Cymru i blant gyda chriw o actorion mewn gwahanol leoliadau yn portreadu gwahanol gymeriadau.

Yn Llanycil yr actor Martin Thomas oedd yn portreadu'r Esgob William Morgan gan gyflwyno'i hanes mewn ffordd gyfoes, hwyliog a bywiog. Cafodd nifer o'r plant gyfle i gymryd rhan drwy actio rhannau Edmwnd Prys, y Pab, y porthmyn a llu o gymeriadau eraill. Gobeithio i bawb fwynhau a diolch i'r ysgolion Sul a'r ysgolion a ddaeth draw.

Hefyd mae Cymdeithas y Beibl wedi comisiynu sioe ar gyfer 2016 sy’n portreadu Mary Jones.

Gallwch ddod i wybod mwy am Mewn Cymeriad yma.

Share this

Rhannwch hwn