Hundreds turnout to view the Mary Jones Bible

Cannoedd yn dod i weld Beibl Mary Jones

Date added: 29/03/16

The Mary Jones Bible has made a rare visit to Bala where more than three hundred and fifty people came to see it.

The Bible was on show for 2 days at Mary Jones World.

The Bible is kept at Bible Society's archive at Cambridge University with other historically valuable documents. It is stored in conditions designed to protect it for future generations.

A replica of the Mary Jones Bible is permanently on show as part of the exhibition at Mary Jones World.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 29/03/16

Fe ddaeth Beibl Mary Jones ar ymweliad prin â’r Bala ble daeth dros dri chant a hanner o bobl i’w weld.  

Roedd y Beibl yn cael ei arddangos am 2 ddiwrnod ym Myd Mary Jones.

Cedwir y Beibl yn archifau Cymdeithasau’r Beibl ym Mhrifysgol Caergrawnt gyda dogfennau gwerthfawr hanesyddol eraill. Caiff ei gadw dan amodau sydd wedi eu cynllunio i’w warchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Dangosir atgynhyrchiad o Feibl Mary Jones yn barhaol mewn arddangosfa ym Myd Mary Jones.

Share this

Rhannwch hwn