Book launch: 'Agor Y Gair Gyda Mari' (Opening the Word with Mary)

Lansio Llyfryn 'Agor Y Gair Gyda Mari'

Date added: 12/08/16

Mary Jones World and Bible Society featured in the Cytûn (Churches Together in Wales) tent at the National Eisteddfod this year. Centre Manager Nerys Siddall travelled to Y Fenni, location of the National Eisteddfod this year, to take part in a special launch celebration for a new book which celebrates the journey of Mary Jones and in particular her love for the book which inspired that journey. 

Agor y Gair gyda Mari encourages readers to follow Mary’s path. The book contains a Bible reading chosen each day for 26 days, representing the 26 miles of that journey accompanied by images of the local landscape.

The publication is the result of a joint project between the Bible Society and women drawn from a wide variety of churches and organizations in Wales. Each contributor – 24 in all – has reflected on a particular Bible passage and shared their reflection on some aspect of the journey. The booklet includes a Bible passage, reflection and prayer for each day. 

Agor y Gair gyda Mari is available for sale at Mary Jones World and also online through the Bible Society shop. 

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 12/08/16

Fe fu Byd Mary Jones a Chymdeithas y Beibl yn cynnal digwyddiad ym mhabell Cytûn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Teithiodd Rheolwr y Ganolfan, Nerys Siddall, i'r Fenni er mwyn cymryd rhan mewn lansiad arbennig o lyfr newydd sy'n dathlu taith Mari Jones ac yn arbennig ei chariad at y llyfr a ysbrydolodd y daith honno.

Mae Agor y Gair gyda Mari yn annog darllenwyr i ddilyn llwybr Mari. Mae'r llyfr yn cynnwys darlleniadau o'r Beibl wedi eu dewis yn arbennig ar gyfer pob dydd am 26 diwrnod i gyd-fynd â phob milltir o daith Mari, ynghyd â delweddau trawiadol o'r daith honno .

Mae'r cyhoeddiad yn ganlyniad prosiect ar y cyd rhwng Cymdeithas y Beibl a gwragedd o amrywiaeth eang o eglwysi a sefydliadau yng Nghymru. Mae pob un o'r cyfrannwyr - 24 i gyd - wedi adlewyrchu ar ddarn penodol o'r Beibl gan rannu eu myfyrdod ar ryw agwedd o'r daith. Mae'r llyfryn yn cynnwys darlleniad o'r Beibl, myfyrdod a gweddi ar gyfer pob diwrnod.

Mae Agor y Gair gyda Mari ar werth yn Byd Mary Jones a hefyd ar-lein trwy siop Cymdeithas y Beibl.

Share this

Rhannwch hwn