Bible Society celebrates 450 Years of the first Welsh translation of the Bible

50 Mlynedd Ers Cyfieithiad Cymraeg Cyntaf O’r Beibl

Date added: 04/10/17

The original 1567 William Salesbury New Testament will be on display throughout October, on loan from Bible Society’s archive in Cambridge. This translation of the Bible is widely recognised as being key to sustaining the Welsh language and its culture.

Through videos, articles, activities, the exhibition will show how important the Welsh Bible has been to Wales and the Welsh language. The exhibition will also highlight the ongoing challenge of making the Bible available to people in their mother tongue, showcasing Bible Society’s work around the world.

As part of the celebrations, a special service and lecture will be held in Llansannan, the birthplace of William Salesbury, during the first week of October.

The William Salesbury Anniversary Exhibition will run from September 30 – October 29 and is open daily from 10am – 5pm (last entry 4pm). 

Read more

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 04/10/17

Agorodd arddangosfa arbennig i ddathlu pedwar canmlwyddiant ers cyhoeddi Testament Newydd William Salesbury yma ddydd Sadwrn y 30ain o Fedi.  Drwy gydol mis Hydref mae copi gwreiddiol o Destament Newydd 1567 William Salesbury yn cael ei arddangos i’r cyhoedd ar fenthyg o archif Cymdeithas y Beibl yng Nghaergrawnt.

Dyma’r cyfieithiad Cymraeg cyntaf o unrhyw ran o’r Beibl a bu’n sail i gyfieithiad cyflawn William Morgan ac yn allweddol i adfywiad yr iaith Gymraeg.

Drwy fideo, erthyglau ac arddangosfeydd, mae’r arddangosfa yn dangos effaith a phwysigrwydd y Beibl Cymraeg i Gymru ac i’r iaith Gymraeg.

 Bydd yr arddangosfa hefyd yn tanlinellu’r sialens barhaol o sicrhau fod y Beibl ar gael i bobl yn eu mamiaith gan ddangos gwaith Cymdeithas y Beibl ledled y byd.

Bydd Arddangosfa William Salesbury yn rhedeg o Fedi 30-Hydref 29 ac ar agos yn ddyddiol rhwng 10yb – 5yh (mynediad olaf 4yh).

Darganfyddwch mwy

Share this

Rhannwch hwn