2016 Schools Competition

Cystadleuaeth Ysgolion 2016

Date added: 04/12/17

In March this year we welcomed the winners of our 2016 schools competition to the centre for their prize giving.

Congratulations to both Charlie and Ioan from Ysgol Edern in Pwllheli whose designs were used to create postcards. The postcards were popular items in our shop this season. Keep an eye out on our website and social media pages for upcoming events and competitions.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 04/12/17

Ym mis Mawrth eleni croesawyd enillwyr cystadleuaeth ysgolion 2016 i’r ganolfan ar gyfer y cyfarfod gwobrwyo.

Llongyfarchiadau i Charlie ac Ioan o Ysgol Edern ym Mhwllheli am ddylunio’r cardiau post buddugol a oedd y n eitemau poblogaidd yn ein siop yn ystod y tymor. Cadwch lygad ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol am ddigwyddiadau  a chystadlaethau sydd ar fin digwydd. 

Share this

Rhannwch hwn