Mary Jones World

Byd Mary Jones

Visit our award-winning visitor centre and discover the story of Mary Jones – and the impact of the world's bestselling book on Wales and beyond. Set on the edge of Lake Bala with an on-site cafe, picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for everyone.

Dewch i ymweld â’r ganolfan sydd wedi ennill gwobrau a darganfyddwch fwy am Mary Jones – ac am ddylanwad y llyfr sy’n gwerthu fwyaf yn y byd, ar Gymru a thu hwnt. Ar lan Llyn Tegid gyda chaffi, ardal picnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i bawb.

Visiting us

Due to ongoing development works, we will remain closed throughout the 2021 season and will reopen in April 2022. We look forward to welcoming you then.

Ymweld â ni

Oherwydd gwaith datblygu byddwn yn parhau ar gau trwy gydol tymor 2021 a byddwn yn ailagor yn 2022. Edrychwn ymlaen at eich croesawu pryd hynny.

Share this

Rhannwch hwn