Mary Jones World

Byd Mary Jones

Visit our award-winning visitor centre and discover the story of Mary Jones – and the impact of the world's bestselling book on Wales and beyond. Set on the edge of Lake Bala with an on-site cafe, picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for everyone.

Dewch i ymweld â’r ganolfan sydd wedi ennill gwobrau a darganfyddwch fwy am Mary Jones – ac am ddylanwad y llyfr sy’n gwerthu fwyaf yn y byd, ar Gymru a thu hwnt. Ar lan Llyn Tegid gyda chaffi, ardal picnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i bawb.

Visiting us

Due to the ongoing uncertainty and regional lockdowns we will remain closed until July 2021. Find out more

Ymweld â ni

O ganlyniad i’r ansicrwydd presennol a chyfyngiadau rhanbarthol, rydym wedi penderfynu y byddwn yn aros ar gau tan fis Gorffennaf 2021. Darganfyddwch mwy

Share this

Rhannwch hwn