Mary Jones World

Byd Mary Jones

Our award-winning visitor centre tells the story of Mary Jones – and the impact of the world's bestselling book on Wales and beyond. Set on the edge of Lake Bala with an on-site cafe, picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for everyone.

Dewch i ymweld â’r ganolfan sydd wedi ennill gwobrau a darganfyddwch fwy am Mary Jones – ac am ddylanwad y llyfr sy’n gwerthu fwyaf yn y byd, ar Gymru a thu hwnt. Ar lan Llyn Tegid gyda chaffi, ardal picnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i bawb.

Visiting us

We're sorry, but Mary Jones World remains closed to visitors at present. Find out more about the story of Mary Jones here, and follow us on Facebook or Twitter for the latest updates.

Ymweld â ni

Mae'n ddrwg gennym, ond mae Byd Mary Jones yn parhau ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd. Darganfyddwch fwy am stori Mary Jones yma​, a dilynwch ni ar Facebook​ neu Twitter​ am y newyddion diweddaraf.

Share this

Rhannwch hwn