Mary Jones World

Byd Mary Jones

Our award-winning visitor centre tells the story of Mary Jones – and the impact of the world's bestselling book on Wales and beyond. Set on the edge of Lake Bala with an on-site cafe, picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for everyone.

Dewch i ymweld â’r ganolfan sydd wedi ennill gwobrau a darganfyddwch fwy am Mary Jones – ac am ddylanwad y llyfr sy’n gwerthu fwyaf yn y byd, ar Gymru a thu hwnt. Ar lan Llyn Tegid gyda chaffi, ardal picnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i bawb.

Visiting us

The centre is currently open for pre-booked visits. Please contact us directly for information regarding the visitor centre opening hours.

Our onsite café remains open Wednesday to Sunday, 10.00 am–4.00 pm. 

The café will close for Christmas on 16 December and reopen on 10 January.

Come and enjoy a warm welcome, delicious coffee, light lunches and homemade cakes. 

Please check our social media for the latest information including opening times, special events and more (Facebook, Instagram and Twitter) for the latest information including opening times, special events and more.

Ymweld â ni

Mae'r ganolfan ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ymweliadau sydd wedi trefu o flaen llaw. Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am oriau agor y ganolfan ymwelwyr. 

Mae ein caffi ar y safle yn parhau ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 10.00 am–4.00 pm.

Bydd y caffi yn cau ar gyfer y Nadolig ar 16 Rhagfyr ac yn ailagor ar 10 Ionawr.

Dewch i fwynhau croeso cynnes, coffi blasus, cinio ysgafn a chacennau cartref. 

Gwiriwch ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys amseroedd agor, digwyddiadau arbennig a mwy. Facebook​ neu Twitter.

Share this

Rhannwch hwn