Mary Jones World

Byd Mary Jones

Visit our award-winning visitor centre and discover the story of Mary Jones – and the impact of the world's bestselling book on Wales and beyond. Set on the edge of Lake Bala with a picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for children and adults alike.

Dewch i ymweld â’r ganolfan sydd wedi ennill gwobrau a darganfyddwch fwy am Mary Jones – ac am ddylanwad y llyfr sy’n gwerthu fwyaf yn y byd, ar Gymru a thu hwnt. Ar lan Llyn Tegid gyda lle i bicnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i blant ac oedolion fel ei gilydd.

Visiting us

Mary Jones World opens for pre-booked groups throughout the winter.

From April 1, 2019 the centre is open daily (including Sundays) between 10am-5pm. Last entry at 4pm.

Admission charges

Adults: £4
Children: £2.60
Concessions: £3.10
Family: £12.10 (up to 2 adults + 4 children under 16) 

Group bookings (15 or more)
Adults: £4
Children: £2.34
Concessions: £2.79
Family: £10.89

Ymweld â ni

Mae Byd Mary Jones ar agor i grwpiau sydd wedi trefnu o flaen llaw yn ystod y gaeaf.

O Ebrill 1, 2019 bydd y ganolfan ar agor yn ddyddiol (yn cynnwys dydd Sul) rhwng 10yb-5yh. Mynediad olaf am 4yh.

Tâl Mynediad

Oedolion: £4
Plant: £2.60
Consesiynau: £3.10
Teulu: £12.10 (hyd at 2 oedolyn + 4 plentyn o dan 16)

Pris i Grŵp  (15 neu fwy)
Oedolion: £3.60
Plant: £2.34
Consesiynau: £2.79
Teulu: £10.89

Share this

Rhannwch hwn