Mary Jones World

Byd Mary Jones

Visit our award-winning visitor centre and discover the story of Mary Jones – and the impact of the world's bestselling book on Wales and beyond. Set on the edge of Lake Bala with a picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for children and adults alike.

Dewch i ymweld â’r ganolfan sydd wedi ennill gwobrau a darganfyddwch fwy am Mary Jones – ac am ddylanwad y llyfr sy’n gwerthu fwyaf yn y byd, ar Gymru a thu hwnt. Ar lan Llyn Tegid gyda lle i bicnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i blant ac oedolion fel ei gilydd.

Visiting us

Mary Jones World opens for pre-booked groups throughout the winter.

The centre is open from April 1 – November 2, between 10am and 5pm. Last entry at 4pm.

Admission charges

Adults (ages 16 +): £4.25
Children (ages 5-15): £2.75
Concessions: £3.25
Family: £12.75 (Up to 2 adults and 4 children under 16)

Group and school rates are available. Please contact the centre for more information.

Ymweld â ni

Mae Byd Mary Jones ar agor i grwpiau sydd wedi trefnu o flaen llaw yn ystod y gaeaf.

Mae’r ganolfan ar agor o Ebrill 1 - Tachwedd 2 bydd y ganolfan ar agor yn ddyddiol (yn cynnwys dydd Sul) rhwng 10yb-5yh. Mynediad olaf am 4yh.

Tâl Mynediad

Oedolion (16 oed +): £4.25
Plant (5-15 oed): £2.75
Consesiynau: £3.25
Tocyn Teulu (Hyd at 2 oedolyn a 4 plentyn o dan 16): £12.75 

Pris ar gyfer grŵp ac ysgolion ar gael. Cysylltwch gyda’r ganolfan am fwy o wybodaeth. 

Share this

Rhannwch hwn