Mary Jones World

Byd Mary Jones

Visit our award-winning visitor centre and discover the story of Mary Jones – and the impact of the world's bestselling book on Wales and beyond. Set on the edge of Lake Bala with a picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for children and adults alike.

Dewch i ymweld â’r ganolfan sydd wedi ennill gwobrau a darganfyddwch fwy am Mary Jones – ac am ddylanwad y llyfr sy’n gwerthu fwyaf yn y byd, ar Gymru a thu hwnt. Ar lan Llyn Tegid gyda lle i bicnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i blant ac oedolion fel ei gilydd.

Visiting us

The centre is open 7 days a week from 10 am – 5 pm (last entry 4 pm) until 29 October 2017.

Admission charges

Adults (ages 16+): £4
Children (ages 5–16): £2.50
Other concessions: £3
Family (up to 2 adults + 4 children under 16): £12

Ymweld â ni

Mae’r ganolfan ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 10 yb – 5 yh (mynediad olaf 4 yh) tan 29 Hydref 2017.

Tâl Mynediad

Oedolion (16 oed +): £4
Plant (5-16 oed): £2.50
Consesiynau eraill: £3.00
Tocyn teulu (hyd at 2 oedolyn + 4 plentyn o dan 16): £12

Share this

Rhannwch hwn