Mary Jones World

Byd Mary Jones

Visit our award-winning visitor centre and discover the story of Mary Jones – and the impact of the world's bestselling book on Wales and beyond. Set on the edge of Lake Bala with an on-site cafe, picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for everyone.

Dewch i ymweld â’r ganolfan sydd wedi ennill gwobrau a darganfyddwch fwy am Mary Jones – ac am ddylanwad y llyfr sy’n gwerthu fwyaf yn y byd, ar Gymru a thu hwnt. Ar lan Llyn Tegid gyda chaffi, ardal picnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i bawb.

Visiting us

Due to the outbreak and impact of COVID-19, we have taken the decision to delay the reopening of Mary Jones World for the 2020 season. Find out more.

 

Ymweld â ni

O ganlyniad i’r amgylchiadau presennol ac effaith COVID-19, rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio ailagor Byd Mary Jones ar gyfer tymor 2020. Darganfyddwch mwy.

Share this

Rhannwch hwn