Learn how one girl’s journey transformed the lives of millions: Interactive displays, videos, exhibits and activities bring her fascinating story to life from 1800 to the present day.

Mary Jones World reopens on 1 April. To celebrate, we’re holding a Family Day on Saturday 4 April with live drama, storytelling and music as well as an Easter Egg Hunt. Bring the whole family for a great day out.

 

 

Find out more about visiting us

Google+

Dysgwch sut y gwnaeth taith un ferch newid bywydau miliynau: gweithgareddau rhyngweithiol, fideos ac arddangosfeydd yn dod â’i stori ryfeddol yn fyw o 1800 tan heddiw.

Bydd Byd Mary Jones yn ailagor ar Ebrill 1. I ddathlu, rydym yn cynnal‎ Diwrnod i'r Teulu ar ddydd Sadwrn Ebrill 4 gyda dramau, storiau a cherddoriaeth yn ogystal a Helfa Wy Pasg. Dewch a'r teulu am ddiwrnod gwych!

 

 

Canfyddwch fwy am ymweld â ni

Google+